Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών

Εργασίες περίφραξης, πασσαλόμπηξης, διάτρησης με αρίδα, στήριξης και τοποθέτησης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού

Πασσαλομπηξη - Διατρηση με αριδα για μπετομπηξη

ΑνωδομΗ - ΤελΑρωμα

ΤοποθΕτηση ΦωτοβολταϊκΩν ΠΑνελ

ΠερΙφραξη ΕγκατΑστασης

Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών

Εργασίες περίφραξης, πασσαλόμπηξης, διάτρησης με αρίδα, στήριξης και τοποθέτησης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού

Πασσαλομπηξη - Διατρηση με αριδα για μπετομπηξη

ΑνωδομΗ - ΤελΑρωμα

ΤοποθΕτηση ΦωτοβολταϊκΩν ΠΑνελ

ΠερΙφραξη ΕγκατΑστασης

EDRASOL – ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Η επιχείρηση EDRASOL ξεκίνησε την λειτουργία της το 2009 με σκοπό τη δραστηριοποίηση στον τομέα της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων και της πασσαλόμπηξης.

Από τότε έχουμε αναλάβει έργα χωροθέτησης και στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Αναλαμβάνουμε υπεργολαβίες για εταιρείες εγκατάστασης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού και αναλαμβάνουμε για λογαριασμό τεχνικών εταιρειών εργασίες περίφραξης, πασσαλόμπηξης, στήριξης και τοποθέτησης του φωτοβολταϊκού εξοπλισμού κ.α. Αναλαμβάνουμε επίσης διάτρηση με αρίδα για μπετόμπηξη.

Η πολυετής εμπειρία μας εγγυάται την ποιοτική διεκπεραίωση κάθε έργου που αναλαμβάνουμε.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για να συζητήσουμε το έργο που έχετε αναλάβει καθώς και το πως μπορεί η EDRASOL να σας βοηθήσει με τις εργασίες τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών πάνελ, αφήνοντας σε εσας τα υπόλοιπα.

Πατήστε εδώ για να δείτε μερικά από τα έργα που έχουμε αναλάβει στον χώρο των φωτοβολταϊκών πάρκων.

Οι Υπηρεσίες της EDRASOL

Η συνεργασία μας ξεκινάει από την επίσκεψη και αυτοψία στον χώρο όπου θα γίνει η εγκατάσταση. Στην συνέχεια προσδιορίζουμε τις εργασίες που πρέπει να γίνουν και ετοιμάζουμε την τεχνικό -οικονομικής προσφοράς από την πλευρά μας.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

  • Εκτελούμε χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του χώρου εγκατάστασης.
  • Αναλαμβάνουμε εργασίες πασσαλόμπηξης.
  • Αναλαμβάνουμε διάτρηση με αρίδα για μπετόμπηξη.
  • Τοποθετούμε περίφραξη με σιδερένιες πόρτες πρόσβασης στην εγκατάσταση.
  • Αναλαμβάνουμε την προσθήκη οικίσκου.
  • Μοντάρουμε τα φωτοβολταϊκά πάνελ πάνω στις βάσεις τους.
  • Εγκαθιστούμε trackers
  • Δυνατότητα διάτρησης σε εδάφη με κλίση 60-70%.
  • Απόλυτη ευθυγράμμιση των οπών θεμελίωσης.
  • Γεωτεχνική μελέτη για τον υπολογισμό του βάθους διάτρησης.
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΔΑ ΓΙΑ ΜΠΕΤΟΜΠΗΞΗ

Αναλαμβάνουμε και διάτρηση με αρίδα για μπετόμπηξη, με ιδιόκτητο εξοπλισμό.

ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗ

Η EDRASOL εξειδικεύεται στην δημιουργία οπών θεμελίωσης και την τοποθέτηση πασσάλων φωτοβολταϊκών στοιχείων.

Διαθέτουμε τον ιδιόκτητο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία ώστε να τοποθετήσουμε κάθε τύπο πασσάλου φωτοβολταϊκού στοιχείου, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες του κάθε έργου. Τοποθετούμε τους πασσάλους σε απόλυτη ευθυγράμμιση μεταξύ τους.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Η EDRASOL αναλαμβάνει την κατασκευή και την τοποθέτηση βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών σας πάνελ. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε τις βάσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του δικού σας έργου αλλά και του χώρου στον οποίο θα γίνει η τοποθέτηση.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΝΕΛ

Αναλαμβάνουμε την προσεκτική τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ στις βάσεις στήριξης των πάνελ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Η EDRASOL διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό και μηχανήματα για πιο γρήγορο και ποιοτικό αποτέλεσμα.


Μερικά από τα Έργα μας

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΕΡΓΟ

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW στους Κοκλιούς Ιωαννίνων.
Πασσαλόμπηξη, Ανωδομή & Τοποθέτηση Πάνελ

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 500kW στην Κομοτηνή.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 500kW. Λαγκάδας  Θεσσαλονίκης.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Σιτοχώρι Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Σπερχειάδα Φθιώτιδος.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Κατερίνη Πιερίας.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Κατερίνη Πιερίας.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Μελενικίτσι Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Μελενικίτσι Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρουντού Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Νέος Σκοπός Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Καρπερή Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 500kW.
Μεγάλο Μοναστήρι Λάρισας.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Ροδίτης Ροδόπης.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Περιστέρα Τρικάλων.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βασιλική Τρικάλων.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Μεγάρχης Τρικάλων.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Λιβαδοχώρι Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Τυχερό Έβρου.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Βίτολη Φθιώτιδας.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Ευζώνοι Κιλκίς.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Πεθελινός Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Παραμυθιά Θεσπρωτίας.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Προχώμα Θεσσαλονίκης.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Πλάτη Ορεστιαδάς.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Πηγάδια Ξάνθης.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Ορμένιο Έβρου.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Μονόλοφο Θεσσαλονίκης.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW. Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Κιμμέρια Ξάνθης.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Δάφνη Σερρών.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Καρυά Καρδίτσας.

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 500kW.
Κομοτηνή Ροδόπης.

Πασσαλόμπηξη και τοποθέτηση φωτοβολταϊκού εξοπλισμού από το 2009

Η EDRASOL σε συνεργασία με τον Κ. Καντίδη, έχει αναλάβει δεκάδες έργα στον χώρο της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού εξοπλισμού, από το 2009. 

Η πολυετής εμπειρία μας, το εξειδικευμένο προσωπικό και οι ασύγκριτες τιμές μας φέρνουν πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα και σας παραδίδουμε το ποιοτικότερο αποτέλεσμα.

 

Φόρμα Επικοινωνίας

Γιώργος Κουσιαρής: 6977442152

info@edrasol.gr

Θα χαρούμε ιδιαίτερα να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία εσείς χρειαστείτε.